Overige downloads

Op deze pagina is een aantal belangrijke schooldocumenten te vinden.

Lidmaatschap schoolvereniging
Hieronder kunt u het formulier downloaden waarmee u aangeeft lid te willen worden van de schoolvereniging.
Door lid te worden van deze vereniging ondersteunt u het christelijk onderwijs van de school in Giessen en Rijswijk en kunt u actief meewerken aan het besturen van de scholen. Meer informatie kunt u lezen in het informatiedocument.
Aanmeldingsformulier De Stroming

Schoolondersteuningsprofiel
In het kader van Passend Onderwijs is er een schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit profiel geeft een school aan welke zorg er geleverd kan worden en op welke manier.
Schoolondersteuningsprofiel

Nieuwe leerlingen
Mocht u uw kind(eren) bij ons willen aanmelden, dan kunt u op deze site veel informatie vinden. Op deze pagina kunt u o.a. de schoolgids vinden. Hieronder staat een link naar onze schoolfolder en het inschrijfformulier. Ouders van leerlingen die vier jaar worden in het volgende schooljaar krijgen in januari een uitnodiging voor de aanmeldmomenten van ‘CBS De Parel’. Het inschrijfformulier zit ook bij die uitnodiging.
Aanmeldformulier

Schoolgids
In de schoolgids staat de belangrijkste informatie over onze school. Mocht u toch nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.
Schoolgids 2018-2019

Activiteitenkalender
Gedurende een schooljaar vinden er veel activiteiten plaats. Het merendeel van deze activiteiten staat in de activiteitenkalender. Het kan zijn dat data nog veranderen, mocht dit zo zijn, dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht via de nieuwsbrief.
Activiteitenkalender 2018-2019

Verlofaanvraag
Het kan gebeuren dat u extra verlof voor uw kind wil aanvragen. We verzoeken u vriendelijk om eerst de informatie in de schoolgids hierover te lezen. Het aanvraagformulier voor extra verlof moet ruim op tijd ingeleverd worden bij de leerkracht. Deze zorgt dat het bij de directie terecht komt. De directeur beslist over het wel of niet toestaan van extra verlof. Indien nodig zal er met u contact op worden genomen. U ontvangt een kopie van de aanvraag retour. Hierop staat aangegeven of het verlof toegestaan is of niet.
Verlofaanvraag

Overblijven
Als u uw kind wilt laten overblijven kan dat. Wel moet u dan vooraf een machtiging geven om de kosten te verrekenen. Hieronder kunt u het machtigingsformulier downloaden.
Machtiging automatische incasso v0106316

Protocol medisch handelen
Hier een inzicht in het protocol zoals dat is vastgesteld vanuit de Stroming.
Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen

Tussenschoolse opvang op school
Deze informatie is een naslagwerk waarin je alles kunt vinden over de tussenschoolse opvang (TSO) bij basisschool De Parel.
Informatiegids tussenschoolse opvang Hoppas